fbpx

Informacje o działaniach

Zakładamy 10 przydomowych sadów

Zakładamy DARMOWE przydomowe sady! Projekt, kierowany jest do 10 mieszkańców pow. Sokólskiego, którzy chcą założyć przydomowe ogródki z dawnymi odmianami drzew i krzewów. Liczy się kolejność zgłoszeń!
Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie Projektu „Małe działanie duże znaczenie”

Pobierz formularz on-line

Zaproszenie na warsztaty praktyczne "Małe działanie duże znaczenie" przygotowane na potrzeby projektu

1. Zadania: założenie 10 sadów przydomowych oraz popularyzowanie idei krótkich łańcuchów dostaw produktów – z pola na stół
a) cele długoterminowe
• propagowanie działań na rzecz ochrony klimatu
• wzrost świadomości w zakresie potrzeb ochrony środowiska
• przywrócenie dawnych odmian drzew i krzewów
• odbudowanie idei ogrodów i warzywników przydomowych
b) cele bezpośrednie
• zapoznanie uczestników z dawnymi odmianami roślin i drzew owocowych
• zasady pielęgnacji prace z nasadzeniem
• wzrost wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego i żywności ekologicznej
• przybliżenie skutków zmian klimatu na jakość gleby, wody i powietrza
• prezentacja korzystnego wpływu ogrodnictwa na ochronę środowiska

2. Uczestnicy: mieszkańcy powiatu sokólskiego, głównie członkowie KGW w Łapiczach
3. Termin i miejsce realizacji: zgodnie z harmonogramem warsztatu od 29.03.2022r
4 Czas trwania: 3 godziny.
5. Sposób organizacji
• warsztaty organizowane i dokumentowane zgodnie z przyjętym harmonogramem;
• warsztaty realizowane przez specjalistów spełniających wymagania określone w procesie dydaktycznym.
Literatura – materiały własne
Opracowanie: KGW w Łapiczach Łapiczanki, 29.03.2022 r.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.
Działamy na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowią szczególną wartość.
,,Małe działanie – duże znaczenie’’ to projekt realizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Łapiczach Łapiczanki wspólnie z Partnerem z Islandii: Landsbyggðin lifi – LBL.

Adres:

KGW w Łapiczach Łapiczanki
NIP: 545-182-07-07
Łapicze 36
16-120 Krynki

Zarząd:

Przewodniczący: Ewa Wilczyńska
Członek: Wiesława Obojska

Telefon:

+48 604 508 883

E-mail:

kgwlapiczanki@wp.pl

Social Media:

Tagi:

#maledzialanieduzeznaczenie #mddz #kgwtomy #activecitzensfund #łapicze #funduszregionalny #aktywniobywatelegranty