fbpx

Małe działanie – duże znaczenie

W ramach projektu "Małe działanie - duże znaczenie" działamy w obszarach

Na rzecz lokalnej społeczności z terenów defaworyzowanych

Na rzecz środowiska i ochrony przyrody

Poszerzanie wiedzy, dbanie o rozwój kulturalny i oświatowy

Partnerstwo zagraniczne z Islandią

Sadzenie dawnych odmian drzew i krzewów – troska o przyrodę

Przełamanie stereotypów

Dbanie o zdrowie, propagowanie zdrowego stylu życia

Integracja środowiska

Jesteśmy ciekawi, chcemy poznać ludzi i kulturę pracy podobnej organizacji w Islandii. Chcemy poszerzyć nasze horyzonty oraz wiedzę o grantodawcach, jak oni działają i żyją jakie mają dobre i sprawdzone rozwiązania oraz co robią dla środowiska i klimatu oraz jak wygląda społeczeństwo obywatelskie.
Dla nas są to nowe tematy i nowe doświadczenia, wiele osób z naszego Koła nie wyjeżdżało poza granice państwa, a mamy szansę gościć przedstawicieli z odległych stron świata, gdzie chętnie dowiemy się jak żyją w Islandii.

Aktualności i informacje

Ekologiczny warzywniak KGW 2024 – część 2

Ekologiczny warzywniak KGW 2024 – część 2

Informacje o działaniach[dsm_text_notation before_text="Ekologiczny warzywniak " notation_text="KGW 2024" after_text=" - część 2" notation_color="#1E2F23" _builder_version="4.25.1" _module_preset="default" header_font="|600|||||||" header_letter_spacing="-1px"...

czytaj dalej
Ekologiczny warzywniak KGW 2024- część 1

Ekologiczny warzywniak KGW 2024- część 1

Informacje o działaniach[dsm_text_notation before_text="Ekologiczny warzywniak " notation_text="KGW 2024" after_text=" - część 1" notation_color="#1E2F23" _builder_version="4.25.1" _module_preset="default" header_font="|600|||||||" header_letter_spacing="-1px"...

czytaj dalej
Założenie dawnego wiejskiego ogrodu

Założenie dawnego wiejskiego ogrodu

Informacje o działaniach[dsm_text_notation before_text="Założenie" notation_text="dawnego wiejskiego ogrodu" notation_color="#1E2F23" _builder_version="4.22.2" _module_preset="default" header_font="|600|||||||" header_letter_spacing="-1px" header_line_height="1.8em"...

czytaj dalej

Krótki opis projektu

Zakres tematyczny przeprowadzonych działań związany jest z tematem ochrony środowiska, uświadamiania wpływu rolnictwa na środowisko i klimat. Temat dla nas ważny, ponieważ dotyczy naszego zdrowia, przyszłości dzieci i wnuków. Wymienione w projekcie tematy pokrywają się z tematyką zawartą w obecnych aktywnościach i działaniach np.: szkodliwości wynikającej z prowadzenia intensywnego rolnictwa, pokazujemy ogromy wpływ rolnictwa na glebę, powietrze i wodę. Edukujemy jak rolnictwo poprzez swoje działania może wpływać na środowisko. Duży nacisk kładziemy na promocję bezpośrednich dostaw produktów rolnych z pola na stół. W ramach projektu weźmie udział 60 osób, które zostaną przeszkolone i uświadomione podczas warsztatów i szkoleń głównie młodzież z ZSR w Sokółce. Uczestnikami projektu będą mieszkańcy powiatu sokólskiego, gminy Krynki, głównie z terenu wiejskiego.
W powiecie sokólskim dzięki projektowi nastąpi odnowienie przydomowych sadów – przywrócenie dawnych odmian drzew i krzewów. Powstanie 10 nowych sadów, ideę będziemy dalej popularyzowali oraz napiszemy 1 petycję do lokalnej władzy w naszej gminie i powiecie sokólskim. Projekt ważny nie tylko w skali mikro, ale będzie wpływał na ochronę klimatu, również wzmacnia aktywności sąsiedzkie, a zarazem jest promocją idei przydomowych sadów.

Cel projektu "Małe działanie - duże znaczenie"

Celem działań KGW w Łapiczach jest zachęcenie do uczestnictwa w działaniach projektowych „Małe działanie – duże znaczenie”, uświadomienie problemu, ochrony środowiska, klimatu, przedstawienie w projekcie działań i osiągnięć, upowszechnienie oraz nagłośnienie efektów prowadzonych działań.
Na obszarze Gminy Krynki powiat sokólski mamy duże bezrobocie oraz niedostateczną wiedzę mieszkańców z terenów wiejskich nt. ochrony klimatu, zdrowego stylu życia, produktów tradycyjnych, lokalnych, ekologicznych i zdrowych. Jesteśmy gminą, gdzie głównie utrzymujemy się z rolnictwa. Duża część społeczności naszego powiatu jest narażona na wykluczenie społeczne, a ze względu na rozległość terenu i na kiepską infrastrukturę oraz logistykę występują problemy z zaspakajaniem podstawowych potrzeb w codziennym życiu. Pozyskanie dobrych, naszych produktów lokalnych jest w dalszym ciągu trudne i nie ma takiej dostępnej aktualnej informacji. W dalszym ciągu dużo młodzieży z naszego powiatu nie widzi szansy na godne i dobre życie i planuje wyjazdy ze względów ekonomicznych. Pandemia i aktualna sytuacja na granicy z BY i kryzys z tym związany najbardziej uderza w najsłabszych, grupy defaworyzowane i wykluczone społecznie.
Podczas naszych spotkań KGW i rozmów w dalszym ciągu podkreślana jest mała aktywność mieszkańców oraz tkwienie w ograniczeniach, stereotypach i braku chęci na zmiany, bądź nie widzenie możliwości zmian, ze względu na układy polityczno-społeczne typowe dla małych miejscowości.

Uzasadnienie potrzeby podjęcia działań

Potrzeba pokazania jak można sprawnie oraz jak rozsądnie gospodarować w zgodzie ze środowiskiem. Projekt „Małe działanie – duże znaczenie” jest skierowany do mieszkańców pow. sokólskiego, który składa się z 5 gmin: Krynki, Kuźnica ,Sidra, Sokółka i Szudziałowo. Są to głównie gminy wiejskie. W gm. Krynki są piękne tereny z jednej strony Natura 2000, chroniony obszar Wzgórza Sokólskie, a z drugiej strony urzędy wydają pozwolenia na inwestycje przemysłowe np.: dot. budowy wielkoprzemysłowych ferm, w odległości 40m od rzeki Nietupy – jeszcze najczystszej w Polsce. Brak troski o klimat, przyrodę i środowisko, zagrożenia epidemiczne – pierwsze przypadki w Polsce ASF.

W kontekście wysokiego bezrobocia, które w gminie Krynki jest duże wg danych GUS za 2020r wynosi 10,2% aktualnie jedno z najwyższych w Polsce. W naszej wsi Łapicze wg danych z UG Krynki na 31.12.2020r jest na stałe zamieszkuje 36 mieszkańców i gmina ma coraz mniej mieszkańców. Wg danych z U. Gminy Krynki w 2020 r urodziło się 12 dzieci, natomiast zmarło 63 osoby, a w 2021 r do marca nie urodziło się ani jedno dziecko Gmina Krynki powoli wymiera. Aby tę sytuację zmienić potrzeba działań kompleksowych od podstaw. W kontekście tego działania jest potrzebne:
Stworzenie oraz pokazanie szansy mieszkańcom, że można to zmienić. Jednym z działań jest np.: założenie 10 sadów przydomowych oraz popularyzowanie idei krótkich łańcuchów dostaw produktów – z pola na stół -wytworzenie u mieszkańców przekonania, że można samemu zrobić coś fajnego, mieć z tego korzyści i zdrową żywność.
Jako KGW pragniemy zmienić nawyki, chcemy jeść zdrowe, dobre produkty, jednocześnie proponując mieszkańcom własne warzywa zamiast mięsa, co ma kolosalny wpływ na środowisko i klimat.
Jest potrzeba zmiany myślenia i walka ze stereotypami. W rozmowach i na podstawie wniosków powstałych po opracowaniu badania rynku min. ankiet widać potrzebę ruszenia społeczności wiejskiej, przede wszystkim zmiana myślenia o klimacie. Odpowiedzią na aktualną sytuację będzie petycja. Chcemy przygotować petycję do włodarzy wraz z radą sołecką i sołtysami. Planowane działania są ważne bo dotyczą naszej przyszłości i zdrowia. Petycja będzie dokładnie określała założenia oraz tematy związane z ochroną klimatu. Chcemy pokazać jak ważna jest mądra i odpowiedzialna działalność społeczna. Potrzeba aktywizacji i integracji społeczeństwa, które jest mocno spolaryzowane nie tylko ze względu na politykę, ale kulturę, religię i uprzedzenia.
Potrzeba szerokiej edukacji społecznej w zakresie zmian klimatu, hasło dotyczące żywności powinno brzmieć: zdrowa, polska żywoność. Proponujemy hortiterapiię dla mieszkańców, wykorzystując walory przyrodnicze.
– nowatorstwo – pierwsze kompleksowe podejście do tematu hortiterapii w woj. podlaskim
– waga problemu rozmowa mimo różnic – za wielkopowierzchniowymi inwestycjami/inwestorzy i przeciw/ekolodzy i mieszkańcy żyjący z agroturystyki i inni.
– zmniejszenie polaryzacji społ. co jest trudne – różnice kulturowe, społeczne i religijne
–popularyzacja idei: ogród uczy, bawi i leczy
W kontekście tego działania potrzeba nagłośnienia naszych planowych działań. Odpowiedzią działań są indywidualne spotkania, rozmowy z przedstawicielami lokalnych instytucji – urządy gmin, bibliotek, szkół, przedszkoli, klubów sportowych, policji itp. Spotkania mają na celu zidentyfikować działania podejmowane przez KGW zwiększyć potencjał, nawiązać relacje, zaprosić do współpracy. Zmiana postrzegania KGW jaką winna spełnić w społeczeństwie obywatelskim.

W tym samym czasie odbędą się spotkania informacyjne dla mieszkańców, szczegółowo opisane w Planie komunikacji. Chcemy pokazać, co jest dobre dla nas mieszkańców.

Odbiorcy działań

Aktywności są skierowane do młodzieży z terenu pow. sokólskiego. Chcemy pokazać jak można tu żyć i mieć dodatkowe dochody. Nie ma potrzeby szukać lepszego życia decydując się na emigrację ekonomiczną. Jest tu szansa, aby pokonać bariery, brak aktywności społecznej, wykluczenie, brak perspektyw i marazm. Projekt jest ciekawy dla młodzieży, zwłaszcza uczącej się zawodowo np. w szkole rolniczej, ponieważ daje szansę na kontynuację gospodarstw rodzinnych z uwzględnieniem dobrych praktyk oraz w zgodzie z przyrodą.
Własny sad, w ramach projektu „Małe działanie – duże znaczenie”, daje szansę na wspólną wymianę poglądów, zapoznanie się i kooperację między ogrodnikami – sadownikami, połączenie z promocją pszczelarstwa na naszym terenie. Przełamanie stereotypów oraz potrzeba pokazania młodym mieszkańcom jak można w sposób trwały mieć fajny sad oraz być w zgodzie ze środowiskiem. Projekt ten będzie nagłośniony w lokalnych mediach w mediach społecznościowych poprzez artykuły dotrze również pośrednio do pozostałych mieszkańców, a te działania łączą społeczeństwo na różnych poziomach i przełamują bariery. KGW współpracowało z Społecznym Instytutem Ekologicznym i dzięki temu poznaliśmy gospodarstwo ogrodnicze, które specjalizuje się w starych/dawnych odmianach drzewek i krzewów. Nasze działania lokalne, nakierowane na potrzeby mieszkańców. Kryterium doboru naszego przedsięwzięcia jest miejsce zamieszkania.

W I kwartale 2022r będzie ogłoszenie i podczas naszych działań pierwsze dziesięć zapisanych chętnych gospodarstw otrzyma od nas przewidziane długofalowe wsparcie, a wokół każdego sadu powstanie nowych 10 grup wsparcia z sadami.

Produkty i rezultaty

Spotkania pozwalające na budowanie relacji, tworzenie przestrzeni do dyskusji Ze względu na wielozadaniowość i różnorodność poruszanych tematów, w różnych trudnych obszarach osiągniemy mierzalne rezultaty i wprowadzimy trwałe zmiany społeczne.
Rezultaty:
– Pozyskanie kompetencji dotyczących ochrony klimatu
– Zwiększenie umiejętności i wiedzy uczestników warsztatów oraz wyjazdu studyjnego w zakresie rozpoznawania potrzeb włączania mieszkańców w realizację działań i prowadzenia rozmów z przedstawicielami urzędu gminy Krynki
– Powstanie 10 grup, które stworzą 10 nowych sadów przydomowych oraz promocja pszczelarstwa w naszej okolicy
– Zaangażowanie min. 9 podmiotów, które włączą się w przedsięwzięcia angażujące obywateli i obywatelki we wspólne działania
– Min. 20 osób zaangażowanych w procesy projektowe, uczestniczące w inicjatywie dotyczącej petycji obywateli mieszkańców naszej małej społeczności
– nawiązanie kontaktów z podmiotami z Państw-Beneficjentów Państw-Darczyńców
– integracja społeczeństwa.

Współpraca z programem Aktywni Obywatele, Fundusz Regionalny

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Wzmacniamy organizacje społeczne w Polsce. Działamy na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowią szczególną wartość.

Adres:

KGW w Łapiczach Łapiczanki
NIP: 545-182-07-07
Łapicze 36
16-120 Krynki

Zarząd:

Przewodniczący: Ewa Wilczyńska
Członek: Wiesława Obojska

Telefon:

+48 604 508 883

E-mail:

kgwlapiczanki@wp.pl

Social Media:

Tagi:

#maledzialanieduzeznaczenie #mddz #kgwtomy #activecitzensfund #łapicze #funduszregionalny #aktywniobywatelegranty