fbpx

Łapicze i Krynki

Łapicze - zielona dolina Podlasia

Łapicze – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie sokólskim, w gminie Krynki.
W czasach zaborów w granicach imperium rosyjskiego, w guberni grodzieńskiej, w powiecie grodzieńskim. W latach 1921–1939 leżała w Polsce, w województwie białostockim, w powiecie grodzieńskim, w gminie Krynki. Według Powszechnego Spisu Ludności z 1921 roku we wsi mieszkało 313 osób, 253 były wyznania rzymskokatolickiego a 60 prawosławnego. Jednocześnie 262 mieszkańców zadeklarowało polską przynależność narodową, 47 białoruska a 4 inną. Było tu 56 budynków mieszkalnych. Miejscowość należała do parafii prawosławnej i rzymskokatolickiej w Krynkach. Podlegała pod Sąd Grodzki w Krynkach i Okręgowy w Grodnie; właściwy urząd pocztowy mieścił się w Krynkach. W wyniku napaści ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 miejscowość znalazła się pod okupacją sowiecką. 2 listopada została włączona do Białoruskiej SRR. 4 grudnia 1939 włączona do nowo utworzonego obwodu białostockiego. Od czerwca 1941 roku pod okupacją niemiecką. 22 lipca 1941 r. włączona w skład okręgu białostockiego III Rzeszy. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa białostockiego.
Zabytki:
– teren chroniony Wzgórza Sokólskie
– teren również częściowo objęty Natrura 2000

Krynki - przytulny zakątek świata

Krynki – ciekawe miasteczko, a w nim rondo, z którego odchodzi aż 12 ulic – jedyne takie w Polsce. Tym niezwykłym akcentem wyróżniają się Krynki w całej Europie. Turyści przejeżdżają przez nie kierując się do sławnych Kruszynian, ale trzeba zatrzymać się w Krynkach na chwilę, nie tylko z uwagi na wspomniane rondo. Poniżej prezentujemy nieco informacji na temat historii miasta i ciekawych miejsc w jego okolicy.
Krynki sięgają swą historią XV w. Wtedy to stanowiły książęcy dwór, zaś w roku 1509 otrzymały prawa miejskie nadane prze króla Zygmunta Starego. Rozwój miasta był wówczas bardzo dynamiczny. W 1522 r. wybudowano kościół ufundowany przez króla Zygmunta I, Krynki otrzymały również prawa miejskie magdeburskie i jeszcze w XV wieku dzieliły się na Stare i Nowe miasto. Niestety XVII w nie sprzyjał rozwojowi miasta. Spowodowane było to grabieżami i zniszczeniami wynikłymi przez wojny moskiewskie i najazd szwedzki. W XVIII w Krynki trafiły pod zabór rosyjski i musiały zmierzyć się z rusyfikacja. W XIX w rozwijał się tu przemysł, przede wszystkim oparty na wyprawianiu skór. Powstało tu kilka garbarni zatrudniających znaczną ilość mieszkańców. Dalsza część historii tego miasta jest bardzo silnie związana z ogólną historią Polski. I wojna światowa spowodowała liczne zniszczenia, natomiast II wojna światowa przyniosła dużo zniszczeń . W 1941 r. do Krynek wkroczyli Niemcy. Z uwagi na to, że większość mieszkańców stanowiła wówczas narodowość pochodzenia żydowskiego, Niemcy utworzyli tu getto. Spowodowało to wyludnienie miasta, ogromne zniszczenia i w konsekwencji utracenie w 1950r. praw miejskich. Status miasta został przywrócony 1 stycznia 2009r. Miejscowość ta potrafi urzec swym klimatem i malowniczością terenu na jakim jest położona.

Krynki dziś są miejscowością, którą można by nazwać przytulnym zakątkiem świata. Żyje się tu bardzo spokojnie w otulinie przepięknej przyrody. Miasteczko to emanuje ciepłem, spokojem i bezpieczeństwem, przez co stwarza idealne warunki do odpoczynku od zabieganego dziś świata. Są miejscowością o dużych walorach przyrodniczych i historycznych. Krynki są położone w dolinie, dlatego z każdej strony przed wjazdem rozciąga się piękna panorama całego miasteczka. Zabytki godne odwiedzenia w Krynkach:
  • Kościół pod wezwaniem św. Anny. Zbudowany w stylu gotyckim i wyświęcony w 1913r. zachował swój kształt do dziś. Dwie strzeliste wieże, podłużne witrażowe okna, trzy dębowe ołtarze oraz 15 – głosowe organy nadają niezwykły charakter tej świątyni.
  • Dzwonnica przy kościele św. Anny. Powstała pod koniec XIXw. Ma ona kształt bramy i została wzniesiona w stylu neogotyckim. W swoim wnętrzu mieści dwa dzwony: jeden mniejszy z roku 1713 i drugi większy z 1925r.
  • Cerkiew prawosławna pw. Narodzenia NMP. Mieści się tuż przy rondzie. Obecny wygląd zachowała z 1864 r. kiedy to jej drewniana konstrukcja została zastąpiona murowaną. Jest zbudowana w stylu eklektycznym z przewagą cech neoromańskich i bizantyjskich.
  • Bożnica – „Kaukaski Beth Midrasz” powstała w połowie XIX w. Charakteryzuje się czterospadowym dachem, nieregularnym rozmieszczeniem okien Obecnie jest wykorzystywana przez Gminy Ośrodek Kultury.
  • Bożnica słonimskich Chasydów – znajduje się przy ulicy Czystej. Została wzniesiona w XIX w. Jest to budynek dwukondygnacyjny z półokrągłymi oknami. Kiedyś mieściła się tu także szkoła religijna, dziś jest to niestety magazyn gospodarczy.
  • Cmentarz żydowski z okresu od XVII do XX w. Jeden z najstarszych zachowanych na Podlasiu zabytków po Żydach.
  • Pozostałości Zespołu Dworskiego park rodziny DeVirion (XVIII – XIX w.)
  • Wśród alejek parku zostały utworzone specjalne miejsca przeznaczone na organizowanie ognisk. Sam park jest usytuowany blisko zalewu Kryńskiego, dlatego też spacer można przedłużyć o spędzenie czasu nad zalewem.

Adres:

KGW w Łapiczach Łapiczanki
NIP: 545-182-07-07
Łapicze 36
16-120 Krynki

Zarząd:

Przewodniczący: Ewa Wilczyńska
Członek: Wiesława Obojska

Telefon:

+48 604 508 883

E-mail:

kgwlapiczanki@wp.pl

Social Media:

Tagi:

#maledzialanieduzeznaczenie #mddz #kgwtomy #activecitzensfund #łapicze #funduszregionalny #aktywniobywatelegranty