fbpx

Informacje o działaniach

Wiosenne targi ogrodnicze w Szepietowie

W niedzielę 10.04.2022 r. odbyły się Wiosenne Targi Ogrodnicze w Szepietowie. Po 2 latach przerwy przybyło wielu wystawców i odwiedzających bez względu na aurę, nie tyl ko z naszego województwa ale również goście i wystawcy z całej Polski.
W trakcie Targów odbyły się różne aktywności, m.in. wykład dotyczący tematyki rozliczeń księgowo-podatkowych koła gospodyń wiejskich w myśl obowiązujących przepisów, które przedstawiła Przewodnicząca KGW w Łapiczach Ewa Wilczyńska, dodatkowo omówiono również aktualny projekt pt.: ,, Małe działanie- duże znaczenie’’, gdzie jednym z palety różnorodnych działań jest założenie dziesięciu przydomowych sadów z typowymi dla naszej strefy klimatycznej, dawnymi drzewami i krzewami owocowymi, których realizacja jest wsparta finansowaniem przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Każdy odwiedzający stoisko KGW w Łapiczach Łapiczanki mógł skosztować i zakupić wyroby
naszej produkcji oraz podziwiać oryginalne, przygotowane tej zimy przepiękne serwety, obrusy czy zasłony wykonane ręcznie iglicą.

Jednocześnie KGW w Łapiczach rusza z realizacją naszych celów i zakładamy dawne, przydomowe ogrody, który to pomysł bardzo się podobał, ponieważ spływają do nas zgłoszenia z całego powiatu, co jest dla nas miłym i pozytywnym zaskoczeniem.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.
Działamy na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowią szczególną wartość.
,,Małe działanie – duże znaczenie’’ to projekt realizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Łapiczach Łapiczanki wspólnie z Partnerem z Islandii: Landsbyggðin lifi – LBL.

Adres:

KGW w Łapiczach Łapiczanki
NIP: 545-182-07-07
Łapicze 36
16-120 Krynki

Zarząd:

Przewodniczący: Ewa Wilczyńska
Członek: Wiesława Obojska

Telefon:

+48 604 508 883

E-mail:

kgwlapiczanki@wp.pl

Social Media:

Tagi:

#maledzialanieduzeznaczenie #mddz #kgwtomy #activecitzensfund #łapicze #funduszregionalny #aktywniobywatelegranty