fbpx

Informacje o działaniach

Warsztaty w Zespole Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala

Serdecznie zapraszamy na warsztaty realizowane w ramach projektu „Małe działanie – duże znaczenie”. Warsztaty odbędą się w dniu 27.05.2022r. w godz. 11:00 – 13:00 w Zespole Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala, przy ul. Towarowej 12, 16-100 Sokółka.

Plan spotkania:

I część wykładu

  • działanie i wspieranie na rzecz ochrony klimatu w rolnictwie;
  • specyfika rolnictwa woj. podlaskiego, gospodarstwa ekologiczne;
  • znaczenie jakości gleby, powietrza i wody, zdrowy styl życia, wpływ klimatu na zdrowie;

Przerwa kawowa i poczęstunek

II część wykładu

  • zakładanie ogrodu z dawnymi odmianami drzew owocowych
  • pielęgnacja nasadzeń
  • podsumowanie warsztatu
  • zakończenie warsztatu

Organizator warsztatów: KGW w Łapiczach Łapiczanki  |  e-mail: kgwlapiczanki@wp.pl  |  tel. 604 508 883

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Adres:

KGW w Łapiczach Łapiczanki
NIP: 545-182-07-07
Łapicze 36
16-120 Krynki

Zarząd:

Przewodniczący: Ewa Wilczyńska
Członek: Wiesława Obojska

Telefon:

+48 604 508 883

E-mail:

kgwlapiczanki@wp.pl

Social Media:

Tagi:

#maledzialanieduzeznaczenie #mddz #kgwtomy #activecitzensfund #łapicze #funduszregionalny #aktywniobywatelegranty