fbpx

Informacje o działaniach

Spodkanie podumowujące projekt"Małe działanie duże znaczenie"

Tak to już jest, że nasze aktywności związane z Projektem pt.: ,,Małe działanie duże znaczenie” kończą się. Nadszedł czas na podsumowania i wprowadzenie wiedzy, którą zdobyliśmy podczas różnych spotkań warsztatów oraz działań praktycznych mających na celu ochronę środowiska, przyrody, troskę o zdrowy styl życia, zdrowie oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego udało się zastosować w praktyce. Cieszymy się, że dzięki zainteresowaniu, zyskaliśmy nowe znajomości, a to nas umacnia jako małą społeczność lokalną.
Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Adres:

KGW w Łapiczach Łapiczanki
NIP: 545-182-07-07
Łapicze 36
16-120 Krynki

Zarząd:

Przewodniczący: Ewa Wilczyńska
Członek: Wiesława Obojska

Telefon:

+48 604 508 883

E-mail:

kgwlapiczanki@wp.pl

Social Media:

Tagi:

#maledzialanieduzeznaczenie #mddz #kgwtomy #activecitzensfund #łapicze #funduszregionalny #aktywniobywatelegranty