fbpx

Informacje o działaniach

Rozmowy z Komendantem Straży Granicznej w sprawie ograniczeń zamkniętej strefy przygranicznej

Przesyłamy podziękowania za spotkanie i ciekawe rozmowy z Komendantem p A. Kazimierczak i załogą Straży Granicznej w Krynkach. Mamy nadzieję na szybką likwidację i poprawę obecnej sytuacji wynikającej z ograniczeń zamkniętej strefy.

Adres:

KGW w Łapiczach Łapiczanki
NIP: 545-182-07-07
Łapicze 36
16-120 Krynki

Zarząd:

Przewodniczący: Ewa Wilczyńska
Członek: Wiesława Obojska

Telefon:

+48 604 508 883

E-mail:

kgwlapiczanki@wp.pl

Social Media:

Tagi:

#maledzialanieduzeznaczenie #mddz #kgwtomy #activecitzensfund #łapicze #funduszregionalny #aktywniobywatelegranty