fbpx

Informacje o działaniach

Lista zgłoszeń do projektu „Małe działanie – duże znaczenie” została zamknięta i zatwierdzona.

Informujemy, że lista zgłoszeń do projektu „Małe działanie – duże znaczenie” – zakładanie ogrodów przydomowych z dawnymi odmianami drzew owocowych i krzewów, została zamknięta i zatwierdzona.

Lista gospodarstw z powiatu sokólskiego zakwalifikowanych:

 • Pani Ewelina z Zubrzycy Małej
 • Pan Paweł z Łosiny Wielkiej
 • Pani Sylwia z Wólki
 • Pani Dorota z Jurasz
 • Pani Jolanta z Krynek
 • Pani Iwona ze Słoji
 • Pani Joanna z Knyszewicz
 • Pan Leszek z Ozieran Małych
 • Pani Barbara z Nowokolna
 • ZSR im. Henryka Hubala w Sokółce

Lista rezerwowa:

 • Pani Aleksandra z Łapicz
 • Pan Michał z Łapicz
Każde z wytypowanych gospodarstw otrzyma fachowe doradztwo oraz pomoc w założeniu przydomowego sadu. Dodatkowo został przygotowany przez KGW w Łapiczach Łapiczanki Poradnik dot. pielęgnacji oraz podstawowych działań, związanych z założeniem sadu.
Dziękujemy za tak duże zainteresowanie działaniami projektu „Małe działanie – duże znaczenie”.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.
Działamy na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowią szczególną wartość.
,,Małe działanie – duże znaczenie’’ to projekt realizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Łapiczach Łapiczanki wspólnie z Partnerem z Islandii: Landsbyggðin lifi – LBL.

Adres:

KGW w Łapiczach Łapiczanki
NIP: 545-182-07-07
Łapicze 36
16-120 Krynki

Zarząd:

Przewodniczący: Ewa Wilczyńska
Członek: Wiesława Obojska

Telefon:

+48 604 508 883

E-mail:

kgwlapiczanki@wp.pl

Social Media:

Tagi:

#maledzialanieduzeznaczenie #mddz #kgwtomy #activecitzensfund #łapicze #funduszregionalny #aktywniobywatelegranty