fbpx

Informacje o działaniach

Kontynuacja działań związanych z realizacją przydomowych sadów

Kontynuacja działań związanych z realizacją założenia przydomowych dawnych odmian drzew owocowych w ramach projektu „Małe działanie – duże znaczenie”. Życzymy, aby wszystkie drzewka się przyjęły oraz obfitych zbiorów wkrótce …

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.
Działamy na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowią szczególną wartość.
,,Małe działanie – duże znaczenie’’ to projekt realizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Łapiczach Łapiczanki wspólnie z Partnerem z Islandii: Landsbyggðin lifi – LBL.

Adres:

KGW w Łapiczach Łapiczanki
NIP: 545-182-07-07
Łapicze 36
16-120 Krynki

Zarząd:

Przewodniczący: Ewa Wilczyńska
Członek: Wiesława Obojska

Telefon:

+48 604 508 883

E-mail:

kgwlapiczanki@wp.pl

Social Media:

Tagi:

#maledzialanieduzeznaczenie #mddz #kgwtomy #activecitzensfund #łapicze #funduszregionalny #aktywniobywatelegranty