fbpx

Informacje o działaniach

Finał Olimpiady Aktywności Wiejskiej

Koła Gospodyń Wiejskich w Łapiczach „Łapiczanki” otrzymało wyróżnienie w wysokości 1 tys. zł, za działania skierowane poza obręb gminy, ale mieszczące się w ramach województwa. Wyróżnienie dotyczy docenienia aktywności, a dokładniej inicjatywy założenia 10 sadów dawnych odmian drzew i krzewów owocowych, realizowanych w ramach projektu pt. „Małe działanie duże znaczenie’’.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Adres:

KGW w Łapiczach Łapiczanki
NIP: 545-182-07-07
Łapicze 36
16-120 Krynki

Zarząd:

Przewodniczący: Ewa Wilczyńska
Członek: Wiesława Obojska

Telefon:

+48 604 508 883

E-mail:

kgwlapiczanki@wp.pl

Social Media:

Tagi:

#maledzialanieduzeznaczenie #mddz #kgwtomy #activecitzensfund #łapicze #funduszregionalny #aktywniobywatelegranty